Автор: Administrator    12.06.2011 00:00    PDF Печать E-mail

Методи навчання

Результат навчання залежить багато в чому від методу його застосування. Методи, застосовувані при реалізації завдань дисципліни Джиу-Джитсу ,тісно зв’язані комплексом вправ, які застосовуються в учбово-тренувальному процесі.
Методи використання різних вправ для навчання й тренування можна підрозділити в першому наближенні на методи строго регламентованої вправи: змагальний та ігровий .
Методи строго регламентованої вправи. Основна риса даних методів полягає в суворій упорядкованості дій, які виконуються тими, яких навчають, і досить чіткому регулюванні факторів, що впливають виражається:
• у можливо повній відповідності основи руху заданій програмі (заздалегідь обумовлений склад і послідовність дій, порядок їх повторення, зміни й зв'язки один з одним);
• у можливо точному нормуванні навантаження й керуванні її динамікою за ходом виконання рухів, а також регулювання інтервалів відпочинку й порядку чергування їх з фазами навантаження;
• у створенні оптимальних зовнішніх умов, що сприяють досягненню бажаного результату (використання тренувальних снарядів, тренажерів .).
Зміст такої регламентації полягає в забезпеченні строго керування ефектом тренування. Залежно від конкретних завдань й умов їх рішення в процесі тренування методи строго регламентованої вправи застосовуються в різних варіантах. Їх можна згрупувати по декількох ознаках - за особливостями підходу до освоєння дії виділяються цілісні й розділені методи навчання.
Перевага цілісного методу навчання полягає в тому, що в тих, хто займається виробляється загальне поняття про досліджувану дію й найбільше правильно засвоюється початкове рухове вміння. Створюється найбільш точна картина послідовної взаємодії окремих елементів і фаз технічної дії, виявляються найбільш важкі в координаційному відношенні частини засвоюваного прийому.
Цільовий метод, як правило, використовується при навчанні складним технічним діям, які складаються з комплексу зв'язаних між собою простих рухів.
З ростом кваліфікації тих, яких навчають, значимість цільового методу навчання зростає.
Розділений метод дозволяє вивчати й удосконалювати окремі частини цільової рухової дії. Перевага розділеного методу в тому, що він дозволяє зосередити увагу не на всій дії в цілому, а на окремій його частині. Але розділені частини не повинні губити органічної єдності за характером виконуваної дії.
Цільовий і розділений методи взаємозалежні. Вони використовуються в такій послідовності: цільовий - розділений - цільовий.
Змагальний метод. В основі методу полягає раціонально організований процес змагання. Ті, що навчаються, можуть змагатися не тільки з партнерами, але й самі із собою, прагнучи перевершити свої досягнення в освоєнні техніки Джиу-Джитсу.
У методичному відношенні істотно, що одна й таж за формою вправа, виконана в порядку змагання, має більшу функціональну вартість - викликає більш глибокі функціональні зрушення психологічного, фізіологічного й біохімічного характеру.
Ігровий метод. Гра, як метод навчання, може бути застосована на основі будь-яких вправ, за умови, що вони піддаються організації відповідно до особливостей цього методу. Його характеризує «сюжетна» організація, різноманітність способів досягнення мети й, як наслідок комплексний характер використовуваних дій.
Метод сприяє розвитку самостійності, ініціативності, спритності й спритності у використовуваних діях. Велике значення для дисципліни, має можливість створення напружених міжособистих і міжгрупових відносин, підвищення емоційності при виконанні прийомів під час його застосування.
Імовірне програмування дій й обмеження можливості точного дозування навантаження, вимагає використати ігровий метод для комплексного вдосконалювання техніки Джиу-Джитсу в ускладнених умовах, що припустимо, в основному, лише на етапі вдосконалювання.


Обновлено ( 12.06.2011 21:51 )
 
Поделитесь этой статьей в: